1.TARAFLAR

İşbu kullanım sözleşmesi, Crypto Teknoloji Anonim Şirketi(Bundan sonra “Crypto” olarak anılacaktır) ile www.sanalpara.com sitesine(bundan sonra “site” olarak anılacaktır) üye olan “Kullanıcı” arasında, Kullanıcı’nın Site’ye elektronik ortamda üye olması anında, Site’de sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

  1. TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1. CRYPTO, Altayçeşme Mah Öz Sk No:19 K:12 No:50 adresinde faaliyet gösteren Crypto Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder.

2.2. KRİPTO PARA, Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan; dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital değerlere, kripto-para denir. Sitede Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve Litecoin alım-satımı yapılabilir.

2.3. KRİPTO PARA CÜZDANI, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve Litecoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Kripto paralar, adresler arasında transfer edilir. Kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.4. KULLANICI, Siteye üye olan ve Crypto tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.5. Site, www.sanalpara.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Tarafların hak ve yükümlülükleri; kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı, siteye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı ve okuyarak kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran CRYPTO Teknoloji Anonim Şirketi’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı CRYPTO Teknoloji Anonim Şirketi’ye aittir. CRYPTO, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca CRYPTO, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

3.2. Kullanıcı; CRYPTO’ya ait sitenin bir kripto para alış-satış platformu olduğunu, CRYPTO’nun bu alış satışa aracılık ettiğini, kripto para fiyatlarını CRYPTO’nun belirlemediğini, işbu fiyatların arz talep ilişkisine göre belirlendiği hususlarında bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. CRYPTO;  kullanıcının siteye üye olurken hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit etmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir. Yine CRYPTO; bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan CRYPTO sorumlu olmayacaktır.

3.4. Kullanıcı, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için CRYPTO’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda CRPTO’yu gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine kullanıcı, siteyi kullanırken hukuka ve ahlaka aykırı hareket etmeyeceğini gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının siteyi kullanırken hukuka ve ahlaka aykırı hareket etmesi halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

3.5. Kullanıcı, yalnızca tek bir hesaba sahip olabilir ve siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, CRYPTO’nun aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle CRYPTO’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve CRYPTO’yu gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

3.6.Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda CRYPTO; kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez.

3.7. Siteye üye olan kullanıcı, kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, CRYPTO; kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Kullanıcı tarafından kimlik yahut adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle CRYPTO’ya bildirilecektir. Bu değişikliklerin CRYPTO’ya bildirilmemesi nedeniyle bir zarar meydana gelmesi durumunda kullanıcı tarafından CRYPTO’ya yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle CRYPTO; hesabı dondurma, işlemleri askıya alma vs. tüm tedbirleri uygulama hakkında sahip olup; bu nedenle CRYPTO’ya her hangi bir sorumluluk yüklenemez.

3.7. Kullanıcının site üzerinden almış olduğu hizmetleri kullanarak yaptığı her türlü eylem ve işlem ile alakalı hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olup; bu hususta CRYPTO’nun hukuki, cezai yahut idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.8. Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan yahut doğacak her türlü zarar ve kayıplardan sorumluluk kullanıcıya ait olup; CRYPTO’nun işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Crypto Teknoloji A.Ş.’nin tüzel kişiliği ve yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı, bu hususlarda anılan gerçek ve tüzel kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

CRYPTO, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini, işlem masraflarını keserek iade etme hakkına sahiptir.

3.9. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur. CRYPTO, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini, işlem masraflarını keserek iade etme hakkına sahiptir. ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan transferler CRYPTO tarafından kabul edilmeyecek ve işlem masrafları kesilerek iade edilecektir. CRYPTO, kabul etmediği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transferi gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgilerini isteme hakkına sahiptir.

3.10. Kullanıcının siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi ve mükellefiyetler kullanıcıya ait olacaktır.

3.11. Kullanıcı, güvenlik sebebiyle siteye her zaman “https” yoluyla bağlantı kurmalı ve siteye girişlerde “https://www.sanalpara.com” ya da “https://sanalpara.com” adreslerini kontrol etmelidir. Yine Kullanıcı, işbu sitede kullandığı şifreyi başka yerlerde kullanmamalı, kullanıcı adı ve şifresini kimseyle paylaşmamalı ve güçlü bir şifre kullanmalıdır. İşbu hükümler kullanıcıya tavsiye niteliğinde olup; söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen kullanıcının doğmuş yahut doğacak zararlarından CRYPTO sorumlu tutulamaz. İşbu hususu kullanıcı gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.12. CRYPTO, para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür.

3.13. CRYPTO, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda CRYPTO, kullanıcının güvenliği amacıyla üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Kullanıcıya ait kripto para birikimleri olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanacaktır. CRYPTO tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine rağmen hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve CRYPTO servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (3.4.) hükümleri geçerli olacaktır.

3.14. CRYPTO, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. CRYPTO, bu hakkını kullanması halinde kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

3.15. CRYPTO, kullanıcı tarafından yapılan havale ve EFT işlemlerini süratle yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan CRYPTO sorumlu olmayacaktır.

3.16. İşbu sözleşmenin (3.2). maddesinde düzenlendiği üzere aracı pozisyonunda olan CRYPTO’nun arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.17.CRYPTO, benzer kripto para alış satış platformlarından tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin yahut kurumun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından sanalpara.com haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan CRYPTO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

3.18. Kripto para birimlerine yapılan yatırım yapmanın belli başlı riskleri mevcut olup; Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan CRYPTO’yu sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda CRYPTO’dan hiçbir hak talep edemezler.

3.19. Site üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi objektif anlamda imkansız olup, işbu takibin CRYPTO tarafından yapılması da mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından CRYPTO sorumlu tutulamaz.

3.20.CRYPTO, işlemlerin teknik hatalardan vs dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda; sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına  bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir, bu sırada bu kullanıcı hesaplarını dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi isteyebilir, iade edilmemesi halinde CRYPTO her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı CRYPTO sorumlu tutulamaz ve CRYPTO’dan hak talep edilemez.

3.21.CRYPTO, internet sitesinde oluşabilecek kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan  sorumlu tutulamaz.

3.22. Kullanıcıların CRYPTO ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, CRPTO’nun Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.23. Kullanıcı, kripto paralar ile ilgili BDDK ve yetkili makamlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3.24.Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde CRYPTO, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve CRYPTO’ya her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

3.25. Kullanıcı, CRYPTO adı ve/veya logosunu kullanarak CRYPTO adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, CRYPTO, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına sahiptir. Aynı şekilde CRYPTO, kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.26 CRYPTO, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. CRYPTO tarafından dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, CRYPTO’nun hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

  1. Ücretlendirme

4.1.CRYPTO, hizmetlerle ilgili ücretleri Site’nin ‘Destek’ bölümünde ilan edecektir. Site’nin yardım bölümüne destek.sanalpara.com adresinden ulaşılabilmektedir. Ücretler, yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

4.2.CRYPTO, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. CRYPTO, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.3.CRYPTO, her TL çekme işleminde kullanıcılarından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.4. Kripto para transferleri iade edilemez, dolayısıyla CRYPTO tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

  1. Gizlilik Politikası

5.1. İşbu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, CRYPTO ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve tahahhüt ederler.

5.2.CRYPTO, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.

5.3. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5.4. CRYPTO, kullanıcıların IP adreslerini, siteye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. CRYPTO, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

5.5.CRYPTO, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. CRYPTO, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder

5.6.CRYPTO, site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. CRYPTO, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.7. CRYPTO, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

-Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

-CRYPTO’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

-Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

-Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

5.8.

CRYPTO; kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

  1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

7.1.

Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri yetkilidir.

  1. Sözleşme Değişiklikleri

8.1. CRYPTO, bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.

  1. Yürürlük ve Kabul

9.1.Kullanıcı, sitenin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanım Sözleşmesi CRYPTO tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

9.2.

Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların siteyi ve site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan CRYPTO sorumlu tutulamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir